Xingyi Wanfenglin Airport

Xingyi Wanfenglin is one of the airports in China and is located 7 kilometers from the city center, and 15 kilometers from Wanfenglin National Geopark.

Other airports
CityCountryAirportIATA codeICAO code
1XichangChinaXichang QingshanXICZUXC
2XilinhotChinaXilinhotXILZBXH
3XingtaiChinaXingtai DalianXNTZBXT
4XiningChinaXining CaojiabaoXNNZLXN
5Xinyuan CityChinaXinyuan NalatiNLTZWNL
6XinzhouChinaXinzhou WutaishanWUTZBXZ

Your e-mail will be hidden