Shache Yeerqiang Airport

Country:China
City:Shache
IATA code:QSZ
ICAO code:ZWSC

Shache Yeerqiang is one of the airports in China and is located near Zirefuxiati Village (?????) of Zirefuxiati Tajik Township.

Other airports
CityCountryAirportIATA codeICAO code
1QuzhouChinaQuzhouJUZZSJU
2RizhaoChinaRizhao ShanziheRIZZSRZ
3SanmingChinaSanming ShaxianSQJZSSM
4ShanghaiChinaShanghai Hongqiao InternationalSHAZSSS
5ShanghaiChinaShanghai Pudong InternationalPVGZSPD
6ShangraoChinaShangrao SanqingshanSQDZSSR

Your e-mail will be hidden