Huizhou Pingtan Airport

Huizhou Pingtan is one of the airports in China and is located in the town of Pingtan in Huiyang District, 20 kilometers from the city center.

Other airports
CityCountryAirportIATA codeICAO code
1Huai'anChinaHuai’an LianshuiHIAZSSH
2HuangshanChinaHuangshan Tunxi InternationalTXNZSTX
3HuatugouChinaHuatugouHTTZLHX
4HailarChinaHulunbuir HailarHLDZBLA
5JiagedaqiChinaJiagedaqiJGDZYJD
6JiamusiChinaJiamusi DongjiaoJMUZYJM

Your e-mail will be hidden